Infrastructure

DHHL Ka’u Water Master Plan

Ka’u, Hawai’i

DHHL Moloka’I Water System Improvements – Construction Management

Ho’olehua, Moloka'i

Kūlanihākoʻi High School

Kīhei, Maui

Kapolei Harborside

Kapolei, O'ahu

DHHL Ka’u Water Master Plan

Ka’u, Hawai’i

DHHL Moloka’I Water System Improvements – Construction Management

Ho’olehua, Moloka'i

Kūlanihākoʻi High School

Kīhei, Maui

Kapolei Harborside

Kapolei, O'ahu